1241769โต๊ะพับ,โต๊ะอเนกประสงค์, โต๊ะพับเหล็ก,โต๊ะพับมีล้อ-บังตาเหล็ก,โต๊ะพับเมลามีน-ฟอเมก้า, โต๊ะพับสแตนเลส ราคาถูกที่สุด ติดต่อ โทร. 092-2614199 ,061-4124799

 
  โต๊ะพับ,โต๊ะอเนกประสงค์, โต๊ะพับเหล็ก, โต๊ะพับเมลามีน-ฟอเมก้า,
โต๊ะพับสแตนเลส  ติดต่อ โทร.093-1241769 , 092-2614199 ,061-4124799
(ราคาสินค้า ทุกชนิด ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%)

 
 
 
                               
                                                                
 

โต๊ะพับขาสปริงล็อค หน้าฟอเมก้าขาว TOP หนา 25 มม. 

 โครงขาเหล็กพับได้ผลิตจากเหล็กแป๊บ 1.2 นิ้ว  ลายไม้เพิ่ม200 บาท

1. ขนาด ก45xย120xส75 ราคา 1,200 บาท

 2. ขนาด ก45xย150xส75 ราคา 1,300 บาท

 3. ขนาด ก45xย180xส75 ราคา 1,500 บาท

หน้ากว้าง 60 ซม.

4. ขนาด ก60xย120xส75 ราคา 1,250 บาท

 5. ขนาด ก60xย150xส75 ราคา 1,450 บาท

 6. ขนาด ก60xย180xส75 ราคา 1,600 บาท

 หน้ากว้าง 75 ซม.

 7. ขนาด ก75xย120xส75 ราคา 1,300 บาท 

 8. ขนาด ก75xย150xส75 ราคา 1,500 บาท

 9. ขนาด ก75xย180xส75 ราคา 1,800 บาท

 

โต๊ะพับหน้าการ์ไฟท์ TOPหนา 25 มม. 

 •             โครงขาเหล็กพับได้ผลิตจากเหล็กแป๊บ 1.2 นิ้ว เหล็กหนา1 มม. ชุบโครเมี่ยม
 •        
 •     1. ขนาด ก45xย120xส75 ราคา 900 บาท
 •  2. ขนาด ก45xย150xส75 ราคา 1,150 บาท

   3. ขนาด ก45xย180xส75 ราคา 1,250 บาท

  หน้ากว้าง 60 ซม.

  4. ขนาด ก60xย120xส75 ราคา 1,050 บาท

   5. ขนาด ก60xย150xส75 ราคา 1,250 บาท

   6. ขนาด ก60xย180xส75 ราคา 1,550 บาท

   หน้ากว้าง 75 ซม.

   7. ขนาด ก75xย120xส75 ราคา 1,250 บาท 

   8. ขนาด ก75xย150xส75 ราคา 1,550 บาท

   9. ขนาด ก75xย180xส75 ราคา 1,650 บาท

   

                         
โต๊ะพับหน้าเมลามีนลายไม้หน้า 25 มิล (เฉพาะลายขวางเท่านั้น)
  โครงขาเหล็ก1.2 นิ้ว พับได้ผลิตจากเหล็กหนา 1 มิล ชุบโครเมี่ยม
 
  1. ขนาด ก45xย120xส75 ราคา 750 บาท  
2. ขนาด ก45xย150xส75 ราคา 950 บาท
 3. ขนาด ก45xย180xส75 ราคา 1050 บาท
 
4. ขนาด ก60xย120xส75 ราคา 950 บาท 
 5. ขนาด ก60xย150xส75 ราคา 1050 บาท
 6. ขนาด ก60xย180xส75 ราคา 1250 บาท
 
7. ขนาด ก75xย120xส75 ราคา 1050 บาท
 8. ขนาด ก75xย150xส75 ราคา 1200 บาท
   9. ขนาด ก75xย180xส75 ราคา 1350 บาท 
  10. ขนาด ก80xย120xส75 ราคา 1,200 บาท
   11. ขนาด ก90xย120xส75 ราคา 1,300 บาท
 
            
 
 โต๊ะพับหน้าเมลามีนสีขาว หนา 19 มิล
 โครงขาเหล็กพับได้ผลิตจากเหล็กแป๊บ 1.2 นิ้ว เหล็กหนา 1 มม. ชุบโครเมี่ยม
 
1. ขนาด ก45xย120xส75 ราคา 800 บาท
2. ขนาด ก45xย150xส75 ราคา 900 บาท
 3. ขนาด ก45xย180xส75 ราคา 1000 บาท
 
4. ขนาด ก60xย120xส75 ราคา 850 บาท
  5. ขนาด ก60xย150xส75 ราคา 1050 บาท
   6. ขนาด ก60xย180xส75 ราคา 1,150 บาท
 
  7. ขนาด ก75xย120xส75 ราคา 950 บาท 
    8. ขนาด ก75xย150xส75 ราคา 1,100 บาท
    9. ขนาด ก75xย180xส75 ราคา 1,200 บาท
 
 
 

 

โต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว TOPหนา 25 มม. 

 โครงขาเหล็กพับได้ผลิตจากเหล็กแป๊บ 1.2 นิ้ว เหล็กหนา1 มม. ชุบโครเมี่ยม 

หน้ากว้าง 45 ซม. 

1. ขนาด ก45xย80xส75 ราคา 750 บาท

2. ขนาด ก45xย90xส75 ราคา 750 บาท

  3. ขนาด ก45xย100xส75 ราคา 800 บาท

  4. ขนาด ก45xย120xส75 ราคา 800 บาท

  5. ขนาด ก45xย150xส75 ราคา 950 บาท

     6. ขนาด ก45xย180xส75 ราคา 1,000 บาท

หน้ากว้าง 60 ซม.

7. ขนาด ก60xย80xส75 ราคา 800 บาท

 8. ขนาด ก60xย90xส75 ราคา  800 บาท

  9. ขนาด ก60xย100xส75 ราคา 850 บาท

   10. ขนาด ก60xย120xส75 ราคา 850 บาท

      11. ขนาด ก60xย150xส75 ราคา 1,100 บาท

      12. ขนาด ก60xย180xส75 ราคา 1,150 บาท

 หน้ากว้าง 75 ซม.

   13. ขนาด ก75xย80xส75 ราคา 900 บาท 

  14. ขนาด ก75xย90xส75 ราคา 900 บาท

    15. ขนาด ก75xย100xส75 ราคา 950 บาท

        16. ขนาด ก75xย120xส75 ราคา 1,000 บาท 

       17. ขนาด ก75xย150xส75 ราคา 1,150 บาท

       18. ขนาด ก75xย180xส75 ราคา 1,250 บาท

             19. ขนาด ก75xย240xส75 ราคา 1,750 บาท

 

ไซส์พิเศษ ขนาด หน้ากว้าง 80-90 ซม. (เพิ่มเหล็กคาดหัว-ท้ายเส้นละ 50 บาท)

 หน้ากว้าง 80 ซม.

 1. ขนาด ก80xย120xส75 ราคา 1,250 บาท 

2. ขนาด ก80xย150xส75 ราคา 1,350 บาท

3. ขนาด ก80xย180xส75 ราคา 1,450 บาท

4. ขนาด ก80xย240xส75 ราคา 2,450 บาท

 

 หน้ากว้าง 90 ซม.

 5. ขนาด ก90xย120xส75 ราคา 1,350 บาท 

6. ขนาด ก90xย150xส75 ราคา 1,550 บาท

7. ขนาด ก90xย180xส75 ราคา 1,650 บาท

8. ขนาด ก90xย240xส75 ราคา 2,650 บาท